View Blog:

NADREALIZAM U SLIKARSTVU

View Blog:

NADREALIZAM U SLIKARSTVU by Mitar Adžić

NADREALIZAM U SLIKARSTVU   Pokret nadrealizma  (surréalisme)  obznanjen je 1924g.u Parizu objavljivanjem ,,Nadrealističkog manifesta“ Andrea Bretona.Manifest definiše nadrealizam kao „ čist psihički automatizam kojim želi da se izrazi, bilo usmeno, bilo pismeno, bilo na makoji drugi način, stvarno delovanje misli. Diktat misli, u odsustvu svake kontrole koju bi vršio razum, izvan svake esteteske ili moralne preokupacije.”      Pored Andrea Bretona jezgro pokreta čine Luj Aragon,Filip Supo,Pol Elijar. Termin nadrealizam osmislio je Gijom Apoliner  za svoju dramu Les Mamellesde Tirésias, a nadrealisti su termin usvojili i redefinisali. Breton smatra da do nadrealizma vode dva puta-automatizam i beleženje snova.On je istakao koncept stvaranja “čudesnih” slika,verbalnih ili vizuelnih koje su misteriozne, slučajne i poetične,i guraju publiku u nov, nepoznat svet stvarniji od stvarnosti, tj.nadrealnost.     Teorijsku